Opiskelijan aivoterveys

Aivoterveydestä eli aivojen hyvinvoinnista huolehditaan aivojen parhaan suorituskyvyn mahdollistamiseksi. Elämäntavoilla, kuten ravinnolla, unella, liikunnalla ja aivokuorman hallinnalla, voidaan suojata aivoja ja vaikuttaa niiden optimaaliseen toimintaan.
​​​​​​​
Aivoterveydestä huolehtiminen on oleellista, koska aivot ovat korkeakouluopiskelijan työkalu. Aivot tarvitsevat toimiakseen riittävästi unta ja ravintoa. Liikunnalla pystytään tukemaan aivojen terveyttä ja edistämään oppimista. Digitalisoitumisen myötä aivoilta vaaditaan enemmän sekä häiriöitä ja keskeytyksiä on runsaammin. Kognitiivisen ergonomian keinoilla voidaan minimoida häiriötekijät ja mahdollistaa aivojen paras mahdollinen suorituskyky.

Tämä tietopaketti on tuotettu osana opinnäytetyötä. Materiaali perustuu tutkittuun tietoon ja sen avulla voit perehtyä miten uni, ravinto, liikunta ja kognitiivinen ergonomia vaikuttavat aivojen terveyteen. Tietopaketissa annetaan vinkkejä, miten omilla teoilla voi tukea aivojen toimintaa ja tehostaa oppimista. Voit tutustua aiheeseen syvällisemmin opinnäytetyön kautta (linkki): Korkeakouluopiskelijan aivoterveyden edistäminen.


Uni on aivojen toiminnan kannalta välttämätöntä. Lähde: Pixabay

Uni ja palautuminen

Palautumisen tärkein keino on laadukas uni. Uni on kehon ja aivojen terveyden tukipilari. Yön aikana aivot puhdistuvat, korjautuvat ja energiavarastot täyttyvät. Unen aikana tapahtuu oppimista ja tiedon järjestelyä. Hyvän unen avulla sinä ja aivosi jaksavat paremmin!

Kasvikset, hedelmät, pehmeät rasvat ja täysjyvävilja ovat loistavaa aivoruokaa. Lähde: Pixabay

Ravinto

Ravinnon avulla voit optimoida aivojen suorituskykyä sekä vaikuttaa mielialaan ja jaksamiseen. Aivojen hyvinvoinnin kannalta huomioi ravinnon monipuolisuus ja värikkyys.

Työmatkapyöräily, harrastukset, pihatyöt, rankka hikoilu, leppoisa kävely - kaikki liikunta auttaa pitämään aivosi terveinä. Lähde: Pixabay

Liikunta

Liikunta muokkaa aivoja, parantaa oppimista ja vaikuttaa jaksamiseen. Hikoilu ja sykkeen nostatus kaikissa muodoissa on hyödyllistä aivojen terveydelle ja kognitiiviselle suorituskyvylle. Liikunta tarjoaa myös hyvää vastapainoa opiskelulle!

Aivot kuormittuvat helposti ylimääräisistä häiriötekijöistä ja keskeytyksistä. Kuormittuneet aivot eivät suoriudu tehtävistä yhtä tehokkaasti. Lähde: Pixabay

Kognitiivinen ergonomia

Kognitiivisen ergonomian keinoilla pyritään siihen, että työvälineet, -ympäristöt ja -tavat tukevat mahdollisimman laadukasta ja sujuvaa aivotyötä. Aivotyötä vaikeuttavat häiriöt, keskeytykset, liiallinen tietotulva sekä myös digitalisoituminen.

Lähteet:

Materiaalin on luonut Milja Enqvist osana fysioterapian opinnäytetyötä.