Ergonomia vaikuttaa meihin fyysisesti ja kognitiivisesti monella eri tavalla

Kuva: Istockphoto.com

Mitä on ergonomia?

Ergonomia ohjaa meitä parempaan työskentelyyn ja auttaa meitä tiedostamaan työasennon ja ergonomian merkitystä voimavaroissamme!

Ergonomian periaate on tutkia ihmisten työn ja tekniikan vuorovaikutusta. Ideana on kehittää monimuotoinen kokonaisuus, jossa järjestelmät, tehtävät ja ympäristö sopii ihmisen ominaisuuksiin ja tärkeää on asiakaskeskeisyys.

Tärkeää etätyöskentelyssä on työvälineiden, työpisteen ja menetelmien vuorovaikutus ihmisen työskentelyyn. Tavoitteena on työntekijälle saada työ tehtyä mahdollisimman haitattomasti ja fyysisesti kuormittamattomasti. Ergonomia myös parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia tehostamalla toimintaa ja vähentämällä häiriöitä.

Ergonomisesti oikein valituilla, asetelluilla ja käytetyillä työvälineillä (hiiri, näppäimistö, työskentelyalue) voidaan ehkäistä tuki- ja liikuntaelinten haitallista kuormitusta. Esimerkiksi kasvavan etätyöskentelyn määrän takia niska- ja hartiaseudun oireet yleistyvät ja ergonomian tärkeys kasvaa työpaikassa kuin työpaikassa.

Tässä vielä uudelleen checklist, jos se on vielä tsekkaamatta!


Ergonomian monimuotoisuus

Ergonomia voidaan jakaa kolmeen eri muotoon:

  • Fyysinen ergonomia
  • Kognitiivinen ergonomia
  • Organisatorinen ergonomia


Jokaisen muodon tarkoituksena on antaa suuntaviivoja mihin kannattaa keskittyä ja tiedostaa eri osa-aluiden merkitys ergonomiassa.

Fyysinen ergonomia keskittyy anatomisiin ja fysiologisiin muutoksiin kehossamme ja sen tarkoitus on toimintojen sopeuttaminen ominaisuuksien mukaisiksi.

Esimerkki fyysisestä ergonomiasta: Jos työskentelyvälineiden (esim. näytön, hiiren, pöydän) säätäminen on mahdollista, se ennaltaehkäisee haitallista fyysistä kuormittamista. Se auttaa myös toistuvien liikkeiden hallitsemisessa sekä hyvän ryhdin ylläpitämisessä.

Kognitiivisen ergonomian tavoite on järjestelmien ja käyttöliittymien sopeuttamista vastaamaan ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteitä.

Esimerkki kognitiivisesta ergonomiasta: Työhön liittyvät häiriötekijät kuten stressi, usean tehtävän yhtaikainen suorittaminen, avokonttorissa useat häiriötekijät ja omien tehtävien keskeytykset ovat työmuistille kuormittavaa toimintaa. Työjärjestelyn, välineiden ja ympäristön huomiointi, auttaa meitä tiedostamaan paremmin miten sinä voit muuttaa kognitiivista ergonomiaa parempaan suuntaan. Kognitiivisen ergonomian kuuluisi olla jokaiselle kuormittamatonta ja motivoivaa toimintaa.

Organisatorisen ergonomian tavoite on keskittyä teknisten ja sosiaalisten järjestelmien yhteensovittamiseen ja kokonaisuutta tukevan työympäristön luomiseen. Asioiden monimuotoisuuden ottaminen huomioon myös ergonomiassa on tärkeää ja se auttaa meitä ymmärtämään miksi ja miten tehdä asioita.

Esimerkki organisatorisesta ergonomiasta: Organisatorisella ergonomialla pyritään havainnollistamaan työntekijää omien ja työpaikan töiden järjestelystä ja miten teknisten järjestelmien sopivuutta kehitetään työntekijälle asiakaslähtöiseksi.

Tässä ergonomiaohjauspaketissa tulemme pääasiassa käsittelemään fyysisen ja kognitiivisen ergonomian aihealueita.


Tehtävä 1.

Tämän viikon tehtävä on kirjata itsellesi ylös, kuinka sinun työssäsi tai etätyössäsi näkyy fyysinen ergonomia, kognitiivinen ergonomia ja organisatorinen ergonomia.Istumatyöskentely

Työskentelyssä käytettävä tuoli on tärkeä työväline siinä missä tietokonekkin! Yleisesti säädettävät tuolit auttavat meitä ergonomisesti hyvän asennon hallitsemisessa, mutta se voi olla "kotikonttorissa" haastavaa.

​​​​​​​Istumatyöskentelyn optimaalisen ergonomisen asennon hallitseminen voidaan myös saavuttaa ilman "oikeanlaista" työtuolia. Tässä artikkelissa kerromme vinkkejä istumatyöskentelyn parantamiseen!

Lue lisää


Seisomatyöskentely

Seisomatyöskentely tuo aktiivisuutta työpäiviisi! Jos työpäivän aikana seisot 30 minuutin ajan, useamman kerran päivässä, sillä voi olla jo iso vaikutus yleiseen hyvinvointiin.
​​​​​​​Tässä artikkelissa puhumme seisomatyöskentelyn vaikutuksista ja kuinka sitä kuuluisi hyödyntää työpäivien aikana tai etätöissä!

Lue lisää


Lähteet:

www.ttl.fi

www.ergonomiayhdistys.fi

www.terveyskyla.fi

www.ergonomics.com

www.osha.gov

ehs.unc.edu

ergo-plus.com