Hyvinvointituutorointi SAMKissa

Hae mukaan hyvinvointituutoriksi ja pääset vaikuttamaan positiivisesti muiden opiskelijoiden hyvinvointiin samalla kun harrastat itse.

​​​​​​​Hyvinvointituutorina voi järjestää esim. lajikokeiluja, luontoretkiä, bändikerhoa, museovierailuja tai muita kulttuuriaktiviteetteja.

Hyvinvointituutorointi on uutta, syksyllä 2022 aloitettavaa vertaistoimintaa SAMKissa, jossa opiskelijat ohjaavat ja auttavat toisiaan. Hyvinvointituutortoiminnasta on hienoja kokemuksia jo muista korkeakouluista. SAMK aloittaa toiminnan pilotoinnin osana FeelWell-hanketta.

Kynnys uuden harrastuksen aloittamiseksi hiotaan pieneksi, sillä toiminta on hyvinvointituutoreiden toteuttamaa ja opiskelijoiden toiveisiin pohjautuvaa. Aktiviteetteja tullaan toteuttamaan myös yhteistyössä paikallisten seurojen, toimijoiden ja CampusMoWen kanssa.

FeelWell-hankkeelle on myönnetty OKM:n korona-ajan erityisavustusta vuosille 2022–2023. Hanke toteutetaan yhteistyössä opiskelijakunta SAMMAKKOn sekä SAMKin opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Maija Penttilä

Projektipäällikkö

maija.penttila@samk.fi​​​​​​​


Lähde mukaan hyvinvointituutoriksi!

Hakijalta ei vaadita erityistaitoja tai lahjakkuuksia, vaan innostus toimintaan riittää. Hyvinvointituutorit luovat mukavia aktiviteetteja opiskeluarjen keventäjäksi. Ennen toiminnan aloittamista hyvinvointituutorit saavat koulutuksesta avaimia mm. tapahtumien suunnitteluun ja ryhmän ohjaamiseen. Hyvinvointituutorina toimiminen kerryttää opintopisteitä ns. tavallisena tutorina toimimisen tapaan ja saat käyttöösi CampusMoWe-kortin maksutta.