Sport appro kysely | inquiry

Kerro meille mikä sinua kiinnostaisi approilla. | Tell us which activities you would be interested in appros.

Sport approt järjestetään yhteistyössä SAMMAKKOn sekä FeelWell-hankkeen kanssa 13.-16.3.2023.

Sport appros are organized with student union SAMMAKKO and FeelWell-project 13.-16.3.2023.