Mitä mielessä syksyn tarjontaan liittyen?
Comments concerning autumn season?

Syksyn suunnittelu on käynnissä, kerro ajatuksesi/toiveesi syksyn tarjontaan liittyen.

We have started to plan autumn semester, tell us your thoughts concerning autumn services.